O Kancelarii

Karliński i Partnerzy Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych.

 

Wiedza, doświadczenie, najwyższa staranność, etyka i żelazna konsekwencja w realizacji założonych celów to wartości, które ukonstytuowały Kancelarię i stale wyznaczają właściwy kierunek podejmowanych działań. Wpisując się w naszą codzienną praktykę tworzą fundament pod wysokie standardy jakościowe procedowania wszelkich spraw. Ta polityka wysokiej jakości pozwala nam działać efektywnie wychodząc na przeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Klientów, w których sprawy wsłuchujemy się z największa uwagą, szacunkiem i dyskrecją, mając świadomość, jak delikatnej materii problemy bywają poruszane.

 

Zapraszamy do współpracy.

Zespół

Doświadczony i dynamiczny zespół adwokatów i prawników naszej Kancelarii zapewnia kompleksowe wsparcie prawne.

Mateusz Karliński

adwokat

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, medycznym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży medycznej oraz reprezentacji przed sądem osób wykonujących zawody związane z opieką medyczną.

Róża Grzywaczewska - Czernic

adwokat

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i prawie pracy. Prowadziła szereg spraw z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Jest doświadczonym adwokatem rodzinnym, posiadającym rozległą wiedzę w zakresie spraw rozwodowych, alimentacyjnych i z zakresu podziału majątku wspólnego.

Karolina Karlińska - Markiewicz

adwokat

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Świadczy bieżącą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców. Zajmuje się również kompleksowym doradztwem prawnym, sporządzaniem umów, dochodzeniem odszkodowań i innymi sprawami z zakresu wymienionych dziedzin prawa.

Jakub Wujak

adwokat

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, pracy i gospodarczym. Szczególnie zaangażowany w sprawy karne. Realizuje szeroki zakres spraw z zakresu swojej specjalizacji.

 

Usługi

Kancelaria zorientowana jest na kompleksową obsługę prawną zarówno Klientów indywidualnych jak i biznesowych. Sporządzamy i opiniujemy pisma i umowy, udzielamy porad prawnych, reprezentujemy Klienta przed sądem, uczestniczymy w negocjacjach oraz świadczymy usługi stałego, bieżącego doradztwa prawnego.

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • zasiedzenie,
 • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
 • umowy najmu, leasingu, kredytu i inne umowy cywilnoprawne,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • podział majątku wspólnego,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalanie ojcostwa i macierzyństwa,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego.

Prawo spadkowe

 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • dział spadku,
 • długi spadkowe,
 • pomoc w opracowaniu testamentu,
 • kompleksowe wsparcie w omawianym zakresie.

Prawo gospodarcze

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opiniowanie umów,
 • rejestrowanie i przekształcanie spółek,
 • sporządzanie projektów umów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa gospodarczego,
 • doradztwo prawne w omawianym zakresie.

 

Prawo medyczne

 • obsługa podmiotów medycznych,
 • procesy o odszkodowania z tytułu błędów medycznych,
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów placówek medycznych,
 • sporządzanie kontraktów z zatrudnionymi lekarzami,
 • ochrona prawna lekarzy i pacjentów.

 

 

Prawo pracy

 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy dla pracodawców,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej,
 • opracowywanie umów o pracę,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo karne

 • obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed sądami i urzędami,
 • sporządzanie odwołań od i skarg na decyzje administracyjne,
 • opracowywanie pism i wniosków,
 • zamówienia publiczne,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo konsumenckie

 • analiza prawna umów i regulaminów pod kątem ochrony praw konsumenta,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach za zakresu ochrony praw konsumenta (np. sprawy reklamacyjne),
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Kontakt

Karliński i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

 

tel. 668 142 244

e-mail: biuro@kancelaria-karlinski.pl

Warszawa

ul. Jana Pankiewicza 1 lok. 11

00-696 Warszawa

Tel. 692 656 954 | Tel. 22 243 48 37

www.adwokatkkm.pl

Kielce

ul. Seminaryjska 2 lok. 4

25-365 Kielce

Tel. 668 142 244

Opoczno

ul. Biernackiego 18 D

26-300 Opoczno

Tel. 696 112 696